top of page
180715_Woondialoog-0918_AF_SocialMedia.j
woondialooglogoWEB02.jpg

WOONDIALOOG

Woondialoog is een initiatief van Bas van Rossum. Woondialoog ondersteunt woningcorporaties in wijk- en vastgoedmanagement. Niet het aanbod van vastgoed, maar de vraag van de mensen uit de wijk is daarbij het vertrekpunt. Ketenoptimalisatie is een belangrijk middel om klantwaarde te verhogen en kosten te reduceren.
Centraal in de aanpak van Woondialoog staan drie thema´s:

  • Het op orde brengen van de vastgoedsturing;

  • Het bijdragen aan een continue procesverbetering;

  • Het versterken van dialoog tussen afdelingen en organisaties.

VERBINDEN EN VERBETEREN

In de periode voor de crisis bevonden woningcorporaties zich veelal in een transformatie van vastgoedbeheerder naar mensgerichte organisatie. Deze periode heeft ons geleerd dat het niet gaat om huizen waar toevallig mensen in wonen, maar dat het gaat om mensen die toevallig in huizen wonen. Het besef dat deze mensen niet alleen behoefte hebben aan wonen, maar ook aan zorg, welzijn, werk, scholing en vrije tijd hebben de corporaties dichter bij andere non-profit partijen gebracht.

De klant centraal zetten, moeten we ondanks dat er minder financiële middelen zijn niet zomaar aan de kant zetten. Het is dan ook de uitdaging om met minder middelen een hogere klantwaarde te creëren. Wij geloven dat dit alleen kan als mensen, afdelingen en organisaties tegenstellingen “loslaten” en op basis van een open en respectvolle samenwerking gezamenlijk ervoor gaan. Woondialoog faciliteert het proces van ‘verbinden en verbeteren’ op directie-, middenkader en operationeel niveau.

De komende periode willen we op deze website graag kennis met u delen op het gebied van wijkaanpak, vastgoedsturing en vraaggestuurd onderhoud. 3 onderwerpen waar Bas van Rossum de afgelopen 18 jaar veel ervaring in heeft opgedaan. Kortom: start de Woondialoog!

bottom of page